top of page
ZG_logo.jpg

WARSZAWSKA Restaurant 
and ACCOMMODATION

ul. Warszawska 46

42-470 Siewierz    

 

BOOKING

Events, rooms: +48 882 942 387

                                             

BYTOMSKA Restaurant

ul. Bytomska 59

42-470 Siewierz    

 

               Tel: +48 882 942 387                                 

OPENING HOURS

from 8.00 to 22.00

Warszawska Accommodation available 24h/7

In case of arrival after 22.00 please ring a bell at the main door and the person on duty will open and check you in.

Check-in starts at 15.00 – check-out until 11.00.

We will be happy to Welcome you!​

You are welcome to write to us at:

zlotages@gmail.com

or use the form below, we will get back to you soon:

Thank you for your message!

11.jpg

INFORMATION CLAUSE

According to Article 13 point 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), we inform that the controller of your personal data is Bożena Kubik Oberża Złota Gęś, 42-470 Siewierz, ul. Bytomska 59, included in CEIDG, REGON 276733697, NIP 6252104417, email: zlotages@gmail.com, phone: +48 32 674 28 96, called below „the Controller”.

 

​On the basis of Article 6 point 1 letter a) and b) of the Regulation your personal data is being processed for the performance of electronically supplied services according to Polish bill of 18 July 2002 regarding services supplied electronically (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 with later amendments), consisting in accepting a meal order, room booking or table booking to which the data subject is party. Processing is necessary (voluntary, but required) for accepting an order or booking mentioned above and not disclosing the data will unable accepting the order or booking.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci: imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów e-mail. Dane, o których mowa powyżej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podane dane osobowe przechowywane będą wyłącznie do momentu realizacji zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: biuru rachunkowemu obsługującemu księgowość Administratora.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby oraz pod następującym adresem e-mail: zlotages@gmail.com

​ „You are warmly invited to visit us!"

Złota Gęś Restaurant & Accommodation was founded and is run by the Kubik family 

bottom of page